Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

LFGaleria.pl logo

Polityka prywatności

"Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera"
WARREN BUFFET

Właścicielem serwisu LFGaleria.pl jest firma LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka. Korzystanie z wszystkich części serwisu LFGaleria.pl oraz innych serwisów internetowych, dzienników i czasopism należących do LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka wymaga akceptacji zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.


Każdego klienta, użytkownika serwisów, dzienników i czasopism należących do  LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.lfgaleria.pl/polityka-prywatnosci


LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności z wyjątkiem podstawowej zasady: LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych klientów, użytkowników swoich serwisów, dzienników i czasopism.


Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka.

 

W związku z ustawą RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
 
 
Administratorem danych osobowych jest LF GALERIA AGENCJA INTERAKTYWNA Tomasz Dudka, ul. Kusocińskiego 80 lok. 34, 94-054 Łódź, NIP: 727-253-75-39, REGON: 100746529 („ADO”).
 
 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych danych osobowych, informujemy Cię, że przysługują Ci następujące prawa:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.
 
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem biuro@lfgaleria.pl.
 
Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 
 
Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być także świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 
Jako Administrator Danych Osobowych powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. IWOTAX Iwona Szymorek - biuro rachunkowe
2. Home.pl S.A. – przechowywanie danych na serwerze (poczta, strony www, bazy danych, oprogramowanie)
3. PERSKIMEDIA Szymon Perski - rejestracja domen
4. Nazwa.pl sp. z o.o. - rejestracja domen
5. S90  Michał Ptak - monitorowanie i sprawdzanie pozycji w wyszukiwarkach
6. JEDENZERO Marcin Pasowski - podwykonawstwo w zakresie programowania, wsparcie techniczne
7. Sono Seo Agencja Pozycjonowania Krystian Łuczak - podwykonawstwo w zakresie pozycjonowania
 
 


Dane osobowe

W trakcie korzystania z serwisów, dzienników i czasopism należących do LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy firmy, telefonu kontaktowego).

Pytanie o dane osobowe pojawia się najczęściej w przypadku chęci subskrybowania newslettera, zakupu produktów lub usług. Dane te zbierane są za pomocą formularzy lub w inny sposób.
Dane osobowe są gromadzone w celu prawidłowego funkcjonowania serwisów należących do LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka. Ich podanie umożliwia między innymi korzystanie z części usług i nabywanie produktów.


Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane przez użytkownika na forach dyskusyjnych i w komentarzach są dostępne dla wszystkich odwiedzających. Nie jest możliwe zabezpieczenie tych danych przed osobami trzecimi. Z tego powodu nie podlegają one Polityce Prywatności.
LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jawnych danych osobowych przez osoby trzecie.

 

Korzystanie z formularza kontaktowego
 
Aby skorzystać z funkcji formularza kontaktowego, będziesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, telefon kontaktowy (nie zawsze wszystkie pola są dostępne i wymagane). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez Ciebie (użytkownika).
 
Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną zapisane w naszej bazie danych. 
 
Kontakt e-mailowy
 
Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Home.pl.
 
Kontakt telefoniczny
 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać nam w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.


Cookies

Niektóre części serwisów należących do LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, mające na celu jego identyfikację i uproszczenie niektórych operacji.

Cookies są nieszkodliwe dla komputera użytkownika.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności może być ograniczony.

Statystyki

Ruch w serwisach internetowych należących do LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka monitorowany jest przez wewnętrzne statystyki serwera. LF GALERIA Agencja Interaktywna Tomasz Dudka nie wykorzystuje statystyk do celów handlowych oraz nie udostępnia ich zarówno użytkownikom swoich serwisów jak i osobom trzecim.
Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@lfgaleria.pl


All Rights Reserved (c) Copyright 2013 LF Galeria

LFGaleria logo